Alltid Småland > Medlemmar > Bli medlem

Bli medlem i Ideella förengen All-Tid Småland

Inbjudan till medlemskap

Besöksnäringen är en av de mest expansiva branscherna i landet. Den ökar stadigt med 5-6 procent varje år. Den totala turistkonsumtionen 2009 var 251,7 miljarder kronor (3,1 procent av BNP).

Vi tycker Småland ska ha en stor del av den kakan!

All Tid Småland är en ideell förening som bildats från ett nätverk av turist- och serviceföretag på Höglandet. Föreningen har sitt säte i Sävsjö och avser att verka inom Sävsjö, Vetlanda, Nässjö, Eksjö, Värnamo, Vaggeryd och Växjö kommuner.

Föreningens grundidé är att verka för ökad turism på Höglandet vilket gynnar såväl turist och serviceföretagare som handeln inom området.

Den bärande idén är att föreningen skall vara ett forum för samverkan mellan medlemmarna. Föreningen kommer att ha nära samarbete med kommunerna inom verksamhetsområdet.

Föreningen har en hemsida med löpande information om föreningsaktiviteter och aktuella händelser inom turistnäringen.

På hemsidan presenteras medlemmarna ganska koncentrerat.

Utförligare presentation fås genom länk till medlemmens egen hemsida.

Medlemsavgiften är 300:- kr /år

Välkommen som medlem!

Ansök om medlemskap i ideella föreningen All-Tid Småland

Fält med * är obligatoriska.

Ja önskar bli medlem i föreningen All-Tid Småland.Företagsbeskrivningen kommer att presenteras på föreningens hemsida.

Räkna ut 9 plus 4.