Alltid Småland > Aktuella information

Aktuellt

Årsmöte

Föreningen håller årsmöte tisdagen den 28:e februari kl. 19:00 på Älgparken&Hagens Camping, Vrigstad.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på enklare förtäring.

Svar om deltagande sewnast den 25:e februari till herrmann.r@telia.com

Verksamhetsplan 2016

 • Uppdatera hemsidan All-Tid -Småland
  Medlemsavgiften ska vara betald senast 2016-03-31
 • Marknadsföra föreningen och dess medlemmar i bl.a Sävsjöguiden
 • Undersöka och få till stånd annonsering på facebook som gynnar medlemmarna
 • Arbeta på att ta fram broschyr där medlemmarna marnadsförs
 • Marnadsföra medlemmarna på turistbyråer mm
 • Förpacka paketresor med hjälp av medlemmar som så önskar
 • Anordna minst en medlemsträff
 • Turistmässa våren 2017
 • Efter medlemmars önskemål anordna anpassad utbildniong inom turism

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, idéer .

Ombildande av föreningen

Föreningen har ombildats till att vara en ideell förening. Vi välkomnar gamla som nya medlemmar att vara med i den föreningen. Medlemsavgiften är 300:-/år. Medlemsavgiften skall vara betald senast 2016-03-31. Därefter kommer hemsidan att redigeras och endast de som betalat medlemavgiften kommer att finnas med på den.